Müşterilerimizin bankalarla olan mevcut ilişkilerin geliştirilmesi, yeni bankalarla ilişkilerinin tesisi, kreditör bankaların çeşitlendirilmesi yönünde yardımcı oluyoruz. Ayrıca müşterimizin kreditörlerle güven esaslı ve ilişki temelli uzun vadeli bir çalışma ortamı yakalamasını sağlıyoruz.

 

Yatırım Finansmanı

Yatırımlarınızın uzun vadeli kredilerle finanse edilmesinde yardımcı oluyoruz. Yurtdışından ithal edilen tesis, makine ve ekipman için yurtdışı exim kredilerinin kullanılmasında destek veriyoruz. Projelerinizin finasmanı için EBRD, EIB, IFC ve IDB gibi yurtdışı kaynaklardan uygun koşullu kredi temini için çalışıyoruz.

 

Dış Ticaret Finansmanı

İhracat faaliyetleriniz için ihtiyaç duyacağınız işletme sermayesi finansmanınız için Türk Eximbank kredileri başta olmak üzere yurtiçi/yurtdışı döviz kredisi temininde destek veriyoruz. İthalat finansmanına ilişkin kullanılacak kredilerde de yardımcı oluyoruz.

 

© 2017 POZİTİF MÜŞAVİRLİK AŞ