İlk UFRS/TFRS'ye Uygun Finansal Tabloların Hazırlanması

İşletmelerin finansal iletişimlerini güçlendirmek, yeni iş ve finans imkanlarından yararlanmalarına yardımcı olmak amacı ile finansal tablolarının ilk defa TFRS/UFRS’ye uygun olarak hazırlamalarına destek veriyor ya da ihtiyaç duyulan raporlamayı baştan sonra yöneterek sürecin hızlı tamamlanmasını sağlıyoruz.

 

UFRS 16 ve UFRS 17’e Hazırlık Hizmetleri

Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayınlanan UFRS 16, iş modelleri gereği kiralama işlemlerini sıklıkla kullanan kuruluşlar için yeni standartın uygulama aşamasında önemli bir iş yükü getirecektir. Bu yükü hafifletmek ve standardın sorunsuz uygulanmasını sağlamak amacı ile müşterilerimize danışmanlık ve destek hizmetleri sunuyoruz. Benzer bir şekilde UFRS 17 sigorta şirketlerinin sigorta edinim maliyetleri ve operasyonel giderlerinin, şirketlerin mevcut muhasebe kabiliyetlerine bağlı olarak yeni bir anlayışla muhasebeleştirilmesini ve raporlanmasını gerektirebilir. Öngördüğü şartları yerine getirebilmeleri için sigorta şirketlerine mevcut sistem analizi, eksikliklerin belirlenmesi ve düzeltici adımların atılması için danışmanlık ve destek hizmetleri veriyoruz.

UFRS 16 ile ilgili sunumumuzu incelemek için tıklayın;

UFRS 17 ile ilgili sunumumuzu incelemek için tıklayın;

 

UFRS 3 Şirket Birleşmeleri

UFRS 3, şirketlerin hergün rutin olarak yaptıkları muhasebe işleyişinin dışında kalan şirket satınalmaları ya da birleşmeleri gibi işlemlere özel ve uzmanlık isteyen bir muhasebe alanıdır. Satın alım sırasında ve sonrasında takımlarının bir parçası olarak müşterilerimize şirket birleşmeleri ile ilgili muhasebe ihtiyaçlarının zamanında ve kaliteli olarak tamamlanması için yardım ediyoruz.

 

TFRS/UFRS Eğitimleri

TFRS/UFRS konusundaki her türlü eğitim talebinizi, ihtiyacınıza özel tasarlıyor ve personelinize sunuyoruz.

 

© 2017 POZİTİF MÜŞAVİRLİK AŞ